DỊCH VỤ VÁ LỖ THỦNG, RÁCH DỌC BĂNG TẢI

– Dịch vụ vá rách dọc, vá lỗ thủng băng tải

– Sử dụng vật tư chuyên dụng của hãng  REMATIPTOP – CHLB Đức sản xuất được công ty Việt Phong nhập khẩu chính hãng.
– Công nghệ dán nối do hãng REMATIPTOP – CHLB Đức chuyển giao.

Các tin khác