Phương pháp bọc Rulo cao su bằng vật tư của hãng Rematiptop – CHLB Đức

  1. Công cụ – Vật liệu sử dụng

–  Keo dán chuyên dụng cao su với kim loại Rema Tiptop SC2000, SC4000

–  Dung dịch làm sạch chuyên dụng Rema Tiptop  (TT Cleaning Fluid R4; 250 ml/hộp hoặc 800ml/hộp)

–  Keo sơn (dán) lót kim loại chuyên dụng Rema Tiptop Metal Primer 200 hoặc  Rema Tiptop Metal Primer PR 304

–  Tấm cao su bọc Rulo chuyên dụng dày 15mm Rema TipTop – Rema Grip 60/CN (Pulley rubber Lagging sheet) nhập khẩu chính hãng…

–  Dao cắt

–  Máy mài, giấy giáp

–  Thước vuông góc bằng sắt

–  Bút mực trắng

–  Kéo cắt thường

  1. Phương pháp thực hiện (Phần kĩ thuật này thuộc bản quyền của nhà thầu)

– Bước 1: Chuẩn bị tấm bọc cao su. Nếu Rulo chỉ được bọc bằng 1 tấm cao su bọc rulo nó sẽ bị dơ (long) ra.

– Bước 2 : Làm sach quả rulo, tạo nhám bề mặt quả rulo, làm sạch rulo bằng dung dịch làm sạch của Rema TIPTOP

– Bước 3: Quét một lớp keo sơn lô (keo dán lót PR304, keo PR 200) tạo chân keo. Sau đó 30 phút quét  01 lớp keo SC2000, SC4000 để lớp keo này khô tiếp tục quét lớp keo thứ 2.

– Bước 4: Dán cao su vào rulo .

YÊU CẦU CỦA BÊN B

– Bên A bố trí mặt bằng phù hợp .

– Qủa rulo phải được đặt trên giá đỡ, mặt rulo cách mặt bằng thao tác tối thiểu 100mm

Các tin khác