DỊCH VỤ NỐI NGUỘI BĂNG TẢI BỐ VẢI

– Dịch vụ Nối nguội băng tải  bố vải
– Sử dụng vật tư chuyên dụng của hãng  REMATIPTOP – CHLB Đức sản xuất được công ty Việt Phong nhập khẩu chính hãng.
– Công nghệ dán nối do hãng REMATIPTOP – CHLB Đức chuyển giao.

Các tin khác