Dịch vụ nối nóng băng tải bố vải

– Dịch vụ Nối lưu hóa (nối nóng) băng tải c bố vải
– Sử dụng vật tư chuyên dụng của hãng  REMATIPTOP – CHLB Đức sản xuất được công ty Việt Phong nhập khẩu chính hãng.
– Công nghệ dán nối do hãng REMATIPTOP – CHLB Đức chuyển giao.