Dịch vụ vá lỗ thủng, rách dọc băng tải

– Dịch vụ vá rách dọc, vá lỗ thủng băng tải

– Sử dụng vật tư chuyên dụng của hãng  REMATIPTOP – CHLB Đức sản xuất được công ty Việt Phong nhập khẩu chính hãng.
– Công nghệ dán nối do hãng REMATIPTOP – CHLB Đức chuyển giao.