Dịch vụ nối nóng băng tải bố thép

– Dịch vụ Nối lưu hóa băng tải c bố thép
– Sử dụng vật tư chuyên dụng dành cho băng tải lõi thép của hãng  REMATIPTOP – CHLB Đức sản xuất được công ty Việt Phong nhập khẩu chính hãng.
– Công nghệ dán nối do hãng REMATIPTOP – CHLB Đức chuyển giao.