Dịch vụ nối nguội băng tải bố vải

– Dịch vụ Nối nguội băng tải c bố vải
– Sử dụng vật tư chuyên dụng của hãng  REMATIPTOP – CHLB Đức sản xuất được công ty Việt Phong nhập khẩu chính hãng.
– Công nghệ dán nối do hãng REMATIPTOP – CHLB Đức chuyển giao.